Informatie over implantaten

Mensen met klachten van een loszittend kunstgebit/prothese in de onderkaak of met pijnklachten tijdens het dragen ervan, die blijven bestaan ondanks aanpassingen of vervaardigen van een nieuwe prothese kunnen in aanmerking komen voor een behandeling met implantaten. Implantaten geven het kunstgebit meer houvast. Door het steviger vast zitten van het kunstgebit kunt u weer hard voedsel eten en kauwen. U hoeft zich minder zorgen te maken dat uw prothese wellicht loskomt tijdens het eten of spreken. Dit alles bevordert uw sociale leven en zorgt voor een betere kwaliteit van leven. Omdat het kunstgebit op de implantaten stevig vast wordt geklikt, wordt het ook wel een klikgebit genoemd.

Nadat alle tanden en kiezen zijn verwijderd slinkt het kaakbot van de kaak. Het is een natuurlijk proces is en gaat jaren door. En uiteindelijk is de onderkaak na verloop van jaren
zo dun en smal dat er steeds minder houvast meer is voor de onderprothese. Het kunstgebit verschuift bij de minste of geringste beweging en klachten over los zitten en pijn treden op. Juist deze groep patiënten heeft baat bij het plaatsen van implantaten, waarbij het houvast van de prothese wordt verbeterd.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel gemaakt van titanium. Dit speciale metaal is weefselvriendelijk en niet schadelijk voor het lichaam. Het lichaam ziet titanium als lichaamseigen. Een implantaat wordt in het kaakbot geplaatst en groeit daarin vast. Vastgroeien duurt, afhankelijk van de uitgangssituatie, gemiddeld 6 tot 8 weken. Een implantaat heeft de vorm van een kleine schroef met een diameter van ongeveer 4 millimeter. De binnenkant is hol met schroefdraad. Hierop wordt een opzetstukje geschroefd, ook wel afdekschroefje genoemd dat dient als basis voor wat hierop komt. En is ter bescherming zodat het tandvlees niet in het implantaat groeit. Het afdekschroefje kan weleens los gaan zitten en moet dan opnieuw worden vastdraait. Als het implantaat is vastgegroeid, wordt het afdekschroefje verwijderd en kan hierop de kroon, brug of kunstgebit op worden bevestigd. Bij tandproteticus Wietse Molenaar worden implantaten van de firma Straumann BV gebruikt. Straumann is een toonaangevend Zwitsers bedrijf dat gespecialiseerd is in tandheelkundige implantaten. Straumann-producten zijn gebaseerd op gedegen onderzoek en de betrouwbaarheid en kwaliteit zijn wetenschappelijk bewezen. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de kenmerken van dit bedrijf.

Vooronderzoek

Tijdens uw eerste intakegesprek met één van onze tandprothetici wordt beoordeeld of het houvast van de onderprothese kan worden verbeterd door het gebit aan te passen. Kan dit niet dan wordt u intern doorverwezen naar één van onze implantologen. Aan de hand van een medische analyse en mondonderzoek waarbij er een röntgenfoto wordt gemaakt wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor implantaten. Meestal worden er 2 implantaten in de onderkaak geplaatst dit geeft dan voldoende ondersteuning aan het gehele kunstgebit. Voor het goed functioneren en een beter cosmetische resultaat is wel nodig om een nieuw boven kunstgebit te maken. De onder en de boven tanden moeten tenslotte weer goed op elkaar passen.

Kosten

Vervolgens indien nodig gaan wij een machtiging aanvragen voor vergoeding van de kosten bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekering beoordeelt of de vergoeding van de behandeling in aanmerking komt vanuit de basisverzekering. U komt in aanmerking wanneer u tandeloos bent, problemen heeft met het houvast van uw huidige kunstgebit en de kaak ernstig is geslonken. Als uw behandeling wordt goedgekeurd door de zorgverzekering blijft er voor de patiënt een eigen bijdrage van 25% over voor het implanteren en vervaardigen van het klikgebit.

Voorbereiding

Bij het consult bij de implantoloog is uw gezondheidstoestand en geneesmiddelen gebruikt bij ons bekend. Meestal is het gebruik van bloed verdunnend geneesmiddelen geen probleem en is het niet nodig dat u voorafgaande aan de behandeling hier tijdelijk mee te stoppen. Ook als u een pacemaker of neurostimulator heeft zijn er doorgaans geen extra voorzorgsmaatregelen nodig. Dit overlegt de implantoloog met u. Ook kunt u voor de behandeling normaal eten. U hoeft dus niet nuchter te zijn.

Het plaatsen van de implantaten

De implantaten worden onder plaatselijke verdoving aangebracht in het voorst gedeelte van de onderkaak, ongeveer op de plaats waar de hoektanden stonden. De verdoving is vergelijkbaar met die voor het trekken van een kies. Tijdens de behandeling krijgt u een steriele doek over u heen. Hierdoor worden uw hoofd en ogen afgedekt, zodat u niet wordt verblind door de felle operatielamp. U kunt wel onder de doek doorkijken. Het is altijd mogelijk om gedurende de behandeling uw wensen aan te geven en contact te hebben met de implantoloog. In het kaakbot worden gaatjes geboord waarin de implantaten worden geplaatst. Via een opening in het tandvlees wordt het kaakbot zichtbaar U voelt hierbij wel het trillen van de boor maar dit doet geen pijn. Nadat de implantaten zijn geplaatst worden de afdekschroefjes(healingcaps) op de implantaten aangebracht. Het tandvlees wordt gehecht en de bovenkant van het implantaat steekt net door het tandvlees heen en is dus zichtbaar in de mond. Het plaatsen van de implantaten in de onderkaak duurt ongeveer 30 minuten. Na de behandeling kunt u weer naar huis. Het is wel verstandig dat u zich door iemand laat begeleiden die u naar huis brengt.

Controle na ingreep

Na de ingreep komt u nog een aantal keren terug voor controle. Hierbij wordt de wondgenezing beoordeeld en uw oude prothese aangepast. Het oude gebit kunt u na 1 week direct weer dragen, nadat het iets aangepast is op de plaats waar de implantaten de prothese zou raken. De implantaten groeien na het plaatsen in 6 tot 8 weken vast in de kaak. Vervolgens maakt de tandprotheticus een 5 á 6 afspraken een nieuwe passende prothese die vastklikt op de implantaten, doormiddel van steg of drukknoppen.