Tarieven

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico
(in 2017 is dat €385,-). Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts) verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels:

Volledige prothese boven, onder of boven en onder
De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten. De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Reparaties en rebasing van een volledige prothese Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%. De eigen bijdrage bedraagt 10%.

Volledige prothese op implantaten
Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen
bijdrage. Een volledige onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%. Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%. Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%. Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese.
Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er een machtiging zijn afgegeven door de verzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering. Een reparatie en rebasing kent een eigen bijdrage van 10%. Kosten implantologie Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren van implantaten ten behoeve van een prothese op implantaten kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Het kan voorkomen dat twee maal het eigen risico belast wordt, dit wanneer het implanteren en het plaatsen van de prothese op implantaten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt. Indien uiteindelijk het plaatsen van de implantaten niet doorgaat dan zijn de kosten voor foto’s en consult voor rekening van de patënt. Ze komen dus daarmee niet ten laste van de basisverzekering.

Partiële prothese
De kosten van een partiële prothese of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten voor partiële prothese of frame prothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. De kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frame prothese
kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Tarieven
Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. De honorarium tarieven en de tandtechniek tarieven worden in opdracht van van de minister vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Eigen risico
In 2017 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,- . Bij alle boven
genoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden
deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan het wettelijk eigen
risico vrijwillig verhoogd worden, tegen een lagere basispremie.

Vragen?
Twijfelt u of uw behandeling wordt vergoed of wilt u weten hoeveel u zelf moet betalen? Vraag ons gerust, we helpen u graag.